CISTOR Przedsiębiorstwo Społeczne jest spółką z o.o. zawiązaną przez jedynego wspólnika - Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (SPS). Celem powołania przedsiębiorstwa było przekazanie prowadzenia działalności gospodarczej, z której wypracowane zyski przeznaczane będą na cele statutowe Stowarzyszenia.

CISTOR PS Sp. z o.o. działa na terenie Torunia świadcząc usługi w zakresie prac porządkowo-sanitarnych, budowlanych, pielęgnacji zieleni, szkoleniowych itp.

Postęp technologiczny wymusza na rynku usług konieczność podążania za nowinkami technicznymi w kontekście doskonalenia metod pracy. Dzięki postępowi korespondującemu z bogatym bagażem doświadczeń, spółka gwarantuje potencjalnemu klientowi przede wszystkim satysfakcję w rozsądnej cenie.

Poprzez swoją działalność firma prowadzi również działania na rzecz reintegracji zawodowej uczestników Centrum Integracji Społecznej CISTOR w Toruniu prowadzonego przez Stowarzyszenie.


Spółka łączy w sobie aspekty przedsiębiorczości (prowadzenie działalności gospodarczej) z aspektami społecznymi – generuje korzyści społeczne.