Ceny za prace sanitarno-porządkowe są przygotowywane dla każdego klienta indywidualnie biorąc pod uwagę :
¦ metraż powierzchni (ew. ilość pomieszczeń)
¦ częstotliwość wykonywania usługi
¦ zakres czynności
¦ rodzaj używanych środków czystości, sprzętu czyszczącego itp.
¦ lokalizację obiektów
¦ indywidualne życzenia klienta


W przypadku usług remontowych i prac rozbiórkowych – ceny ustalane są wg kosztorysu.