Utrzymanie terenów zewnętrznych zimą:
♦ odśnieżanie dojść do posesji, parkingów, chodników,
♦ uszarstnianie terenu,
♦ skuwanie lodu ,
♦ wywóz usuniętego śniegu,
♦ inne zgodnie ze zleceniem.