Drobne usługi rozbiórkowe:
♦ demontaże,
♦ wyburzanie,
♦ wycinanie krzewów, drzew, gałęzi,
♦ porządkowanie terenu,
♦ inne zgodnie ze zleceniem.