Utrzymanie i pielęgnacja terenów zewnętrznych:
♦ sprzątanie terenów zewnętrznych: chodniki, drogi dojazdowe, parkingi
♦ zbieranie śmieci,
♦ wywóz gabarytów,
♦ koszenie, grabienie i wywóz trawy,
♦ rekultywacja trawników,
♦ przycinanie żywopłotów,
♦ grabienie i wywożenie liści,
♦ cięcie sanitarne drzew i krzewów ,
♦ nasadzanie roślin jednorocznych oraz drzew i krzewów,
♦ inne zgodnie ze zleceniem.